GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Sürücü Seviye Belirleme Testi (SSBT)
Sürücünün araç kullanma seviyesini belirlemek üzere yapılan 2 aşamalı bir değerlendirmedir. Şirket aracı kullanacaklara veya işe yeni alınacaklara uygulanmaktadır. İlk aşamada; yazılı bir test ile sürücünün bilgi seviyesi ölçülür.  İkinci aşamada; sürücü trafikte eğitmenin gözetiminde araç kullanır. Eğitmen, sürücünün sürüş sırasındaki genel durumunu ve güvenli sürücülük seviyesini değerlendirir. Raporda sürücünün eksik yönleri ve seviyesine uygun bir eğitim programı önerilir.

Güvenli Sürücülük 1. gün
Yarım gün teori, yarım gün trafiğe kapalı alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Kaza öncesi acil durumlar üzerine yapılan uygulamalarda, temel sürücülük bilgileri, trafik kazalarının nedenleri ve savunma yöntemleri, direksiyon hakimiyetini etkileyen faktörler, acil durumda doğru fren teknikleri, takip mesafesi, sollama, hız – kaza ilişkisi gibi konular ele alınır.

Güvenli Sürücülük 2. gün
Yarım gün teori, yarım gün trafiğe kapalı alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Kazalara neden olan sürücü kaynaklı kayma hareketleri, kaymanın nasıl kontrol edileceği, ağırlık transferinin direksiyon hakimiyetine etkisi, doğru viraj dönme teknikleri, kaygan zeminlerde araç kullanma teknikleri, yapay buz alanı üzerinde fren ve manevra gibi sürücülerin çok az karşılaştığı ve başlarına geldiğinde çaresiz kaldığı durumlara yönelik bir eğitimdir. (Skidcar bu bölümde kullanılır.)

Trafikte Tehlikeleri Tanımlama Eğitimi
Teorik dersin ardından trafiğe çıkılır. Önce eğitmen aracı kullanır ve trafiğe nasıl bakılması gerektiğini, yoldaki tehlikeleri nasıl gördüğünü ve yaptığı hareketlerin nedenlerini olası sonuçlarını konuşarak anlatır. Daha sonra diğer sürücüler eğitmenin gözetiminde aynı yöntemi uygulayarak araç kullanır. Sürücünün yanlışları ve dikkat etmediği noktalar eğitmen tarafından tespit edilir ve sürücüyle paylaşılır.

Ağır Vasıta ve Özel Tanker Sürücülüğü Eğitimi
Ağır vasıta ile binek otolar arasındaki temel farklılıklar, ağır vasıtaların dinamik özellikleri, binek otolarda bulunmayan ilave mekanik ve elektronik güvenlik sistemleri, ağır vasıtaların devrilmelerine yol açabilecek temel sürücülük hataları ve bunların önlenmesine yönelik konular katılımcılara teorik olarak anlatıldıktan sonra anlatılanları destekleyen uygulama eğitimleri trafiğe kapalı alanda yapılır.

Taktik Sürücülük - Antiterör Eğitimi
Korunan ve koruma araçlarının sürücülerine yönelik, trafikte davranış şekilleri, tehlikelerin önceden algılanması, kaçma kurtulma teknikleri, çeşitli hava ve yol koşullarında takip ve koruma yöntemlerine yönelik konular katılımcılara teorik olarak anlatılır. Trafiğe kapalı alanda yapılan uygulamalarla sürücünün aracının dinamik özelliklerini kavraması ve aracı ile bütünleşmesi sağlanır.

4x4 Sürüş Teknikleri Eğitimi
Arazi araçlarının tanımı, dinamik özellikleri, arazi şartlarında kullanımı, mekanik ve elektronik sistemleri, arazi engellerinin geçilme tekniklerine yönelik konular teorik olarak anlatılır. Eğitimin uygulaması arazi koşullarında yapılır.

Ekonomik Araç Kullanma Eğitimi
Kullanılan araçta %15-20 arası yakıt tasarrufu sağlamayı amaçlayan ve buna yönelik sürücü davranışları ve sürüş tekniklerinin öğretildiği uygulama kısmının trafik ortamında yapıldığı eğitimdir. Ayda 10.000 km yol yapan 100 araçlık bir filo % 10 yakıt tasarrufu yaparsa, bunun maddi karşılığı yılda 300.000 TL’dir.

Performanslı Otomobil Kullanma Teknikleri Eğitimi
Trafiğe kapalı alanda veya pistte standart ve güçlü spor otomobillerle doğru viraj çizgisi, fren ve gaz kullanımı, savrulma, ön ve arka kayma vb. konulu uygulamalı eğitimdir.

Temel Yaşam Desteği İlkyardım Eğitimi
Trafik kazalarında ilkyardım ve doğru müdahale teknikleri, CPR, kalp masajı, suni solunum, yaralı taşıma, kaza yerinde yapılması gerekenler.