İnternette Güvenli Sürüş Eğitimi Zamanı

Türkiye’de ilk kez Güvenli Sürücülük Teknikleri E-Öğrenme (e-learning-uzaktan öğrenim) eğitimini GÜSEM hayata geçirdi.
Teknolojinin sağladığı imkanlar çerçevesinde trafik kazalarını önlemeye yönelik güvenli sürücülük bilinci oluşturmayı ve yanlış bilgilerin yerine doğru bilgilerin öğretilmesini amaçlayan E-Öğrenme Programı, bir çok konuda firma çalışanlarının ihtiyaçları gözetilerek geliştirildi.
Güvenli Sürücülük Teknikleri E-Öğrenme Eğitimi 3 ayrı bölümden oluşuyor.

1.BÖLÜM: Güvenli Sürüş Teknikleri

2. BÖLÜM: Trafikte Tehlikelerin Algılanması

3. BÖLÜM: İleri Sürüş Teknikleri

Her bölüm yaklaşık 2 saat sürüyor.
İçeriğinde konular sıkılmadan işleniyor ve test sorularıyla bilgilerin öğrenilip, öğrenilmediği ölçülebiliyor. 
HABERLER