Sürücü Seviye Belirleme Testi (SSBT)


Araç teslim edilmesi düşünülen personelin trafik içindeki yetkinliğinin ölçülmesini içermektedir. Sürücünün araç kullanma seviyesini belirlemek üzere yapılan 2 aşamalı bir değerlendirmedir. Şirket aracı kullanacaklara veya işe yeni alınacaklara uygulanmaktadır. 
Amaç, sürücünün sürüş sırasındaki genel durumunu ve güvenli sürücülük seviyesini değerlendirmektir. 
Test sonucunda ‘’araç teslim edilebilir’’ veya ‘’araç teslim edilemez’’ şeklinde rapor kapatılır.

HABERLER