Araç Kontrolü (Safepass)

Her sınıf aracın yönetmeliklerde istenilen standartlara uygunluğu denetlenerek, belgelenir.

Araçların teknik donanımlarının sürüş güvenliğine uygunluğunun kontrolü yapılır.

Eksiklikler raporlama yöntemiyle tespit edilir ve giderilene kadar araç uygunluk belgesi (Vehicle Safepass) verilmez. GÜSEM, TUV SAARLAND akreditasyonuna sahiptir.

HABERLER